Társadalmi jót üzleti alapon?! OpenSpace konferencia (2016. 05. 24.)

Kapcsolódni, ötletelni, jó gyakorlatokat megosztani, új partnereket és megoldásokat találni hívtuk a for-profit és a non-profit szektor, a közszféra és a tudományos élet képviselőit 2016. május 24-én Szekszárdra a Placc - Ifjúsági Közösségi Térre.

Az esemény legfőbb célja az volt, hogy megvizsgáljuk létezik-e vagy létre jöhet-e egyáltalán az úgynevezett negyedik szektor Magyarországon, és lehetséges-e a szektorok határainak lebontása, a for-profit és non-profit elemek keveredése?

A konferenciát egy időben négy helyszínen a Civil Kerék tagjai szervezték: Budapesten a Civil Support Közhasznú Nonprofit Kft., Székesfehérváron a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, Nyíregyházán az Inspi-Ráció Egyesület és Szekszárdon a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány.

A szekszárdi esemény létrejöttét az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Nemzeti Együttműködési Alapja támogatta.

 

BESZÁMOLÓ

Társadalmi jót üzleti alapon?!

OpenSpace Konferencia

 Szekszárd, 2016. május 24.

  A konferencia célkitűzései:

  • Megvizsgálni, hogy létezik-e vagy létre jöhet-e az úgynevezett negyedik szektor Magyarországon.
  • Továbbvihető, társadalmi innovációk generálása. Közösségi vállalkozások, konkrét kezdeményezések elindítása, illetve az ehhez kapcsolódó kérdések, problémák felvetése.
  • Erősíteni és új együttműködéseket létrehozni a non-profit és for-profit szektorok között.
  • Új partnerségek, kapcsolatok találása.
  • Erősíteni az ország különböző területei közötti együttműködéseket.

 A résztvevők:

A Dél-Dunántúli régió non-profit és for-profit szektor aktív, változást kereső szereplői. Olyan véleményvezérek, akikről tudjuk, hogy érdeklődést mutatnak társadalmi ügyek és új ötletek iránt. Hólabda-szerűen, a regisztráltak által javasolt személyeket is meghívtuk. Az eseményen 41 fő, összesen 34 szervezetet képviselt.

 A szervezők:

A konferenciát egy időben négy helyszínen a Civil Kerék tagjai szervezték: Budapesten a Civil Support Nonprofit Kft., Székesfehérváron a Civil Centrum Közhasznú Alapítvány, Nyíregyházán az Inspi-Ráció Egyesület és Szekszárdon a CivilSegéd Közhasznú Alapítvány.

 

 

A konferencia

Első blokk: Inspiráló előadásokat, jól működő példákat hallgattunk meg a témára való ráhangolódás érdekében.

 

Budapest School

Közösen megnéztük a Tervezzünk iskolát közösen! A Budapest School által szervezett első iskolatervező workshop videót. Ezt követően Kovács Dániel jelentkezett be Skype-on rövid előadással, majd kérdéseinket tettük fel neki.

Az előadás és kérdések részletei Potápi Rita (GRAFARITA) alábbi grafikai jegyzetében olvashatóak.

 A konferencia alatt két alkalommal is kapcsoltuk a többi helyszínt. Délelőtt megnéztük hogyan indult náluk a nap, illetve délután az eredményeinkről számoltunk be egymásnak.

 

Ízlelő Étterem

Második előadásunkban bepillantottunk egy helyi, jól működő társadalmi innováció életébe. Mészáros Andrea a Kék Madár Alapítvány ügyvezetője mutatta be a szekszárdi Ízlelő Étterem történetét, ismertette mindennapi működését és jövőbeni terveiket. Az előadás grafikai jegyzete:

 A konferencián a felszolgálást és szendvicsebédet is az Ízlelő Étterem biztosította.

 

Társadalmi jót üzleti alapon – Vágvölgyi Gusztáv előadása

Vágvölgyi Gusztáv nem tudott személyesen előadni nálunk, hiszen az Inspi-Ráció Egyesület trénereként a nyíregyházi konferenciát szervezte. Ezért rövid videóban mutatta be az ukrajnai Urban Space 100 nevű kezdeményezést, mint a közösségi vállalkozások egyik ragyogó példáját.

 

Második blokk – Open Space: Az OpenSpace egy konferenciákra kidolgozott kreatív, sok embernek, sok téma egyidejű megbeszélését lehetővé tévő módszer. Akik kidolgozták, azoknak az volt a tapasztalata, hogy a konferenciákon a szünetben, a büfében történnek a lényegi beszélgetések, ezért az OpenSpace is egy kötetlenebb formájú módszer, kvázi egy strukturált szünet.

Első körben a résztvevők a közösségi vállalkozásokra hoztak ötleteket, majd ezeket két témasávban, kiscsoportokban dolgozták fel.

 

Az alábbi nyolc ötlet, megvalósítandó projekt, illetve kezdeményezés merült fel:

- Dél-Dunántúli "Egész-ség" Központ

- Pozitív gondolkodás, motiváció

- Kisgyermekes anyukák integrálása a munka világába

- Talált Terek

- Vállalkozói gondolkodásra nevelés díjmentes képzéssel

- Közösségi kert

- ZUG

- Milyen közösségi célok lehetnek széles körben elfogadottak?

 

Dél-Dunántúli „Egész-ség” Központ

Az Egész-ség Központ a térség, segítő szervezeteit egy multifunkcionális központba integrálná. Bármiféle egészségügyi problémával, egy épületen belül fel lehetne venni a kapcsolatot a különböző szervezetek segítő szolgálataival. Kapcsolatteremtést személyesen és a különböző kommunikációs platformokon keresztül is biztosítanák, non-stop telefonügyeletet létesítenének. A szolgáltatások egy része fizetős, másik része ingyenes lenne.

Pozitív gondolkodás, motiváció

A projekt célja az emberek pozitív gondolkodásának erősítése tréningeken, előadásokon és képzéseken keresztül. A projekten belül megvalósulna egy rendezvény PozitívNap címmel, ahol civilek, vállalkozók, mint előadók és kiállítók is részt vehetnének. Az esemény nyitott lenne minden magán személy számára is. A kiscsoportos műhelymunkán résztvevők azokat a kommunikációs csatornákat keresték, amelyekkel a szélesebb tömegekhez is eljuthatnak. Ebben a kérdésben arra jutottak, hogy hirdetéssel és ajánlással keresnék meg az embereket.

Kisgyermekes anyukák integrálása a munka világába

Keresik, hogy milyen szervezeti formában és felépítésben lehetne jól és hatékonyan segíteni a kisgyermekes anyukák visszaintegrálását a munka világába, hogyan lehetne sikeresen egy támogató közösséget működtetni. A résztvevőktől számos ötlet érkezett, hogy milyen az ország különböző pontjain hasonló célkitűzéssel működő szervezetekkel érdemes felvenni a kapcsolatot. Külföldi közösségi platformokon is lehet pályázni a működésre. Anyukák számára programok biztosítása, hogy szellemileg frissek maradhassanak.

Talált Terek

Térszépítő projekt. Lényege, hogy az elhanyagolt közterületek megszépüljenek, a város csúf pontjai - vagy legalábbis néhány - eltűnjön. Szekszárdon is szeretnének egy teret esztétikailag felújítani. Segítséget szívesen fogadnak, eszköz (fűkasza, festék stb.) felajánlásával. Hogy a szépítés után mi fog történni a térrel az nincs továbbgondolva, a projekt csak a tér kicsinosításáról szól.

Vállalkozói gondolkodásra nevelés díjmentes képzéssel

Vállalkozóvá válást segítő projekt. Működik egy képzési és mentorálási központ, amely civilek kezdeményezésére indult. A képzés 8 hete alatt többek között a gondolkodás pozitív irányú megváltoztatását kínálja. Mindazok, akik korábban ebben a projektben részt vettek, más területeken is sikeresebben tudnak működni.

Közösségi kert

A projekt célja egy közösségi kert létrehozása. Körbe egy futópálya, számos konyhakert és sétálózóna, középen egy kis ház – pihenőhely kapna helyet. Több civil szervezet, iskola, egyesület, klub gondozásában működne, egy közös irányító szervezet koordinálásával. Ami alapvetően szükséges hozzá, hogy a város engedélyezzen, illetve biztosítson helyet a megvalósításhoz. A kert fenntartását az egyes szervezetek között forgó rendszerben is fel lehetne osztani, havi, negyedéves vagy igény szerinti váltásokban.

ZUG

A projekt a ZUG elnevezést nem titkoltan azért kapta, mert korábban ezzel az elnevezéssel működött egy közösségi tér, mely a szekszárdi fiatalok egy részének kedvelt találkozási pontja volt: működött kocsmaként, de koncerteket, darts és csocsó bajnokságokat is szerveztek itt. Ez a hely megszűnt, helyét nem vette át másik. A kidolgozásba résztvevők jónak gondolnák, hogy egy hasonló körülmények között működő új hely jöjjön létre, ahova a fiatalok eljárhatnak. A hely létrehozása közvélemény kutatással és néhány hangadó fiatal bevonásával kezdődne, akik természetesen mindenféle háttérsegítséget a szerveződés közben megkapnának. Nem is feltétlen szükséges már a kezdetekkor, hogy helyiséghez kapcsolódjon, eleinte elegendő lenne csak egy könnyűzenei programsorozattal indítani.

Milyen közösségi célok lehetnek széles körben elfogadottak?

A projekt kidolgozásában közreműködők arra keresték a választ, hogy mi az a közös érdek, hol húzódnak a határai annak a halmaznak, ahol a vállalkozások és civil szervezetek együttműködésre hajlandóak, közös társadalmi kezdeményezéseket képesek elindítani. Arra a megállapításra jutottak, hogy a többség legfőképpen az egyéni érdek mentén halad, saját cége, vállalkozása sikeréért dolgozik. Az azonban biztosnak látszik, hogy létezik egy közös metszet, ahol már érdemes együttműködni és közösségi vállalkozást létrehozni.

Gondolkoztak továbbá azon, hogy hol van az összhang, ahol meg lehet keresni a vállalkozásokat. Milyen kéréssel, kérdéssel lehet indítani? Ebben a résztvevők arra jutottak, hogy először meg kell találni a vállalkozó személyes érintettségét, vagy élményét, amely kapcsolódik a projekt ügyéhez. A megkeresések azonban mindenképpen személyesen egy hiteles személy által történjen.

 

Eredmények:

A kiscsoportos munkák után kiválasztottuk azokat a témákat, amelyek leginkább felkeltették a résztvevők érdeklődését (Milyen közösségi célok lehetnek széles körben elfogadottak?, ZUG, Közösségi kert, illetve a Talált Terek projekt).

 

Folytatás:

A Civil Kerékben együttműködő szervezetek a jövőben olyan fejlesztéseket igyekszenek létrehozni és támogatni, amelyek a társadalmi jót szolgálják, fenntartható módon - így üzleti alapon. Az OpenSpace konferenciák az együttműködések első állomása volt. Az itt felmerült javaslatokat, ötleteket egy nyári egyetem (2016. július 24-27.) alkalmával fogjuk tovább segíteni, és elindítani a megvalósulás útján.

A nyári egyetemet követően egy napos képzéseket tartunk (2016. szeptember – november), amelyek során a projektek az üzleti modelltől eljuthatnak a megvalósítás elindításáig.

2016 novembere során megrendezésre kerül egy újabb konferencia, ahol az OpenSpace-n felmerült lehetséges megoldásokat, működő társadalmi vállalkozásokat, a társadalmi vállalkozások fejlesztéséhez kapcsolódó területeket mutatjuk be.

A CivilSegéd Közhasznú Alapítvány is útjára indít 2016 júniusától egy programsorozatot, amelynek keretében az elkövetkezendő egy évben öt helyi kezdeményezést, társadalmi vállalkozást fogunk felkarolni és segítünk nekik az üzleti modelljüket elkészíteni.

Az OpenSpace témái, legfontosabb kérdései és eredményei grafikai jegyzeten:

 

 

Az alábbi 34 szervezet képviseltette magát az eseményen:

 ● Bátáért Egyesület ● Bátaszéki Vadásztársaság ● Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet Egészségfejlesztési Iroda●Demeter Egyesület ● Demiko Iroda ● Dobogó Egyesület●Észak Hegyháti Unió Nonprofit Kft. ●Fehérlófia Sportegyesület ● Fogd A Kezem Alapítvány ● Ifjúsági Unió Szekszárd ●impressive.hu Kft.● Kék Madár Alapítvány ● KJB Építész Kft.● Konzul 11 Bt.● Magyar Vállalkozói Szalon ● Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete ●Négy Évszak Waldorf Pedagógiai Alapítvány● RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat ● Sárköz-Dunavölgye-Siómente Egyesület ●SEED Alapítvány ● Sinn Kft. ● Somogy Ifjúságáért Egyesület ● Szőlő-Szem Egyesület ●Szekszárd-Alsóvárosi Római Katolikus Közhasznú Egyesület ●Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata ● Talált Terek ● T-Gasztro Kft. ● Tolna Megye Ifjúságáért Alapítvány ● Tolna Megyei Civil Információs Centrum ● Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ● Tolna Megyei Természetbarát Szövetség ● Újra Dolgozni Tolnában Egyesület ● VUK - VereinfürUngarndeutsche Kinder ● Zöldtárs Alapítvány

 

Képek a konferenciáról

 

A konferencia házigazdája Mezei Csaba volt.

 

 

 

Civilsegéd Közhasznú Alapítvány

Adószám: 18277810117
Jogi forma: Alapítvány
Székhely: 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 32.
Fő tevékenység: 9499. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

E-mail: info@civilseged.hu

www.civilseged.hu

JoomShaper